Bridgeclub XYZ


Kroegenfestijn Drive


Privacy Verklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Wij verkrijgen slechts informatie over u wanneer u zelf met ons (telefonisch, via het contactformulier) contact opneemt of voor een evenement inschrijft.
Deze website plaatst geen cookies. Deze site verhuurt geen webspace aan externe advertentiediensten, zodat evenmin cookies van derden worden geplaatst.
Van u verkregen (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld, behoudens indien een wettelijke regeling zulks vereist.
De van u verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het organiseren van de aangegeven drives/modules.
Van deze drives worden volledige uitslagen (waarin geen andere persoonsgegevens dan de namen van de deelnemers voorkomen) op de website(s) van de organisatoren - of namens hen op deze site - gepubliceerd, soms vergezeld van een foto-impressie van het evenement. Wanneer u via deze website inschrijft voor een drive wordt u geacht daartegen geen bezwaren te hebben.
De persoonsgegevens die via de inschrijfformulieren op deze site vergaard worden, worden direct na de drive overgedragen aan de verantwoordelijke organisatoren van de drive en uit de bestanden van deze site verwijderd.

Overige juridische informatie
Bc XYZ betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.
Zij aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Het auteursrecht op deze website berust bij eigenaar van Bridgeclub XYZ of bij derden die haar dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de eigenaar.

Op deze site kunnen links naar andere websites zijn opgenomen. Daaruit mag niet worden afgeleid dat de BridgeMee geheel of ten dele doel en inhoud van die sites onderschrijft.